Zjistěte více o vědecké metodě

Sluneční Soustava


Co je vědecká metoda?

Vědecká metoda je definována jako metoda výzkumu, při které je identifikován problém, jsou shromážděna relevantní data, z těchto dat je formulována hypotéza a hypotéza je empiricky testována.

Co to na světě znamená?!?

Jednoduše řečeno, vědecká metoda je pro vědce způsob, jak studovat a učit se věci. Nezáleží na tom, co se vědec snaží naučit, použití vědecké metody jim může pomoci přijít s odpovědí.

První věcí, kterou je třeba udělat s vědeckou metodou, je přijít s otázkou. Nemůžete najít odpověď, dokud neznáte otázku!

Dále musíte sledovat a shromažďovat informace, abyste mohli přijít s odhadem (nazývaným hypotéza) nebo s řadou tipů na odpověď.

Dále spustíte experimenty, abyste zjistili, zda je váš odhad správný. Klíčem k dobrým experimentům je změnit pouze jednu věc nebo proměnnou najednou. Tímto způsobem můžete zkontrolovat své výsledky a vědět, co jste změnili, což změnilo odpověď. Pečlivé ovládání experimentů je důležitou součástí vědecké metody.

Nakonec po provedení všech testů, které vás napadnou, analyzujete svá data. Pokud zjistíte, že výsledky neodpovídají vaší původní hypotéze, můžete nyní svou hypotézu změnit a v případě potřeby spustit další testy.

Tím, že vědci projdou tímto procesem, mají způsob, jak ověřit jejich dohady a jak se navzájem důkladně zkontrolovat. Jiný vědec se může podívat na vaše testy a přidat další testy a dále zdokonalovat vaši odpověď na otázku.

Kroky vědecké metody

Jak je popsáno výše, při používání vědecké metody je třeba podniknout konkrétní kroky. Zde je příklad kroků:
  1. Položit otázku
  2. Shromažďujte informace a pozorujte (výzkum)
  3. Vytvořte hypotézu (hádejte odpověď)
  4. Experimentujte a otestujte svou hypotézu
  5. Analyzujte výsledky svých testů
  6. V případě potřeby upravte svou hypotézu
  7. Představte závěr
  8. Opakované testování (často prováděné jinými vědci)
Historie vědecké metody

Vědecká metoda nebyla vynalezena jednou osobou, ale byla vyvinuta různými vědci a filozofy v průběhu let. Pro něco, co zní tak jednoduše a jednoduše, stále existují dlouhé vědecké práce o této metodě a vědcích, kteří nesouhlasí s přesně nejlepším způsobem, jak ji implementovat.

Francis Bacon, Rene Descartes a Isaac Newton vše pomohlo přispět k rozvoji vědecké metody jako dobrého způsobu poznávání přírody a vědy. Psali příspěvky a diskutovali o tom, jak pomocí experimentů a měnících se proměnných může pomoci určit, zda je odhad (nebo hypotéza) správný.

Proč je vědecká metoda důležitá?

Vědecká metoda je základním kamenem moderní vědy. Bez formální metody určování otázek a jejich odpovědí bychom neměli vědu ani znalosti, které máme dnes.

Strana

Strana

Domovská stránka