Nápověda pro děti z matematiky

Děti matematické předměty

Násobení
Úvod do násobení
Dlouhé násobení
Tipy a triky pro násobení
Čtverec a druhá odmocnina

Divize
Úvod do divize
Dlouhá divize
Tipy a triky pro diviziZlomky
Úvod do zlomků
Ekvivalentní zlomky
Zjednodušení a snížení zlomků
Sčítání a odečítání zlomků
Násobení a dělení zlomků

Desetinná místa
Hodnota desetinných míst
Sčítání a odčítání desetinných míst
Násobení a dělení desetinných míst

Různé
Základní matematické zákony
Nerovnosti
Zaokrouhlení čísel
Významné číslice a čísla
Prvočísla
Římské číslice
Binární čísla
Statistika
Průměr, medián, režim a rozsah
Obrázkové grafy

Algebra
Exponenti
Lineární rovnice - úvod
Lineární rovnice - sklonové formy
Pořadí operací
Poměry
Poměry, zlomky a procenta
Řešení rovnic algebry sčítáním a odčítáním
Řešení rovnic algebry pomocí násobení a dělení

Geometrie
Kruh
Mnohoúhelníky
Čtyřúhelníky
Trojúhelníky
Pythagorova věta
Obvod
Sklon
Plocha povrchu
Objem krabice nebo kostky
Objem a povrch koule
Objem a povrch válce
Objem a povrch kužele

Matematika peněz
Počítání peněz
Provádění změn
Základní matematika peněz
Problémy s peněžními slovy: sčítání a odčítání
Problémy se slovem peníze: Násobení a sčítání
Problémy se slovem peníze: úrok a procento


Cvičte problémy

Přidání
Praktické otázky o přidávání jedné číslice
Praktické otázky se dvěma číslicemi
Praktické otázky se třímístným přidáváním
Sčítání Matematická hra

Odčítání
Cvičení pro odčítání jedné číslice
Praktické otázky odečítání tří číslic
Odčítání matematická hra

Násobení
Jednociferné otázky týkající se násobení
Cvičení se třemi číslicemi pro nácvik násobení
Hra Multiplication Times Tables

Divize
Cvičné otázky divize Jedna číslice
Praktické otázky se dvěma číslicemi
Division Math Game

Slovní úlohy
Jedno a dvoumístné slovní úlohy
Matematické glosáře a pojmy
Slovník algebry
Slovník úhlů
Glosář postav a tvarů
Glosář zlomků
Slovník grafů a čar
Glosář měření
Slovník matematických operací
Glosář pravděpodobnosti a statistiky
Slovník čísel čísel
Slovník měrných jednotek

Dětské matematické hry

Zobrazit všechny matematické hry
Hra Kids Math Challenge umožňuje studentům nastavit hru na úroveň učení. Lze jej použít k procvičování sčítání, odčítání, násobení a dělení. Hru lze nastavit pouze pro jeden z těchto matematických předmětů nebo pro všechny čtyři.
Hra Kids Times Table umožňuje studentům procvičovat jeden multiplikátor najednou nebo 1-12 najednou.
Rychlá matematika pro děti pomáhá rozvíjet rychlost v základních matematických předmětech.


Strana