Exponenti

Exponenti


Potřebné dovednosti:
Násobení

Použití exponentů je jen krátký způsob, jak říci, že chcete něco několikrát znásobit. Řekněme například, že chcete provést následující:

4 x 4 x 4

To by se dalo napsat s exponenty a vypadalo by to takto:

43

Oba se shodují se stejnou věcí, což je 64, ale exponentní způsob je kratší a snadnější na psaní. To se opravdu hodí, když chcete něco mnohokrát znásobit.

Terminologie

Ve výše uvedeném příkladu 43, 4 se nazývá „základna“ a „3“ se nazývá „exponent“. To je často popisováno jako '4 k síle 3'. Takže exponentu se někdy také říká „síla“ čísla.

Než budeme pokračovat, uděláme ještě jeden jednoduchý příklad exponentu:

dva4= 16

Získali jsme to vynásobením 2 x 2 x 2 x 2.

2x2 = 4
4x2 = 8
8x2 = 16

Speciální Exponenti

Dále můžeme studovat několik zvláštních exponentů:

Na druhou

Když má něco exponent 2, říkáme to na druhou. Název pochází z nalezení plochy čtverce.

Krychlový

Když má něco exponent 3, nazvali jsme to na kostky. Tento název pochází z nalezení oblasti krychle.

Tricky věci

První záludná věc, na kterou je třeba dávat pozor, je exponent 0. Kdykoli existuje exponent 0, odpověď je 1. Například:

40= 1

Dokonce i dlouze bláznivě vypadající rovnice jako (4y-7 + x + 2z)0stále se rovná 1.

Těžší věci

Řekněme, že máme:

43x 4dva

Ukázalo se, že je to stejné jako 43 + 2nebo 45

V případě, že jsou základy stejné, můžeme během násobení přidat exponenty.

Co takhle:

(43)dva

To je stejné jako 42x3nebo 46. Když máme exponenta nad exponentem, vynásobíme exponenty.Více předmětů algebry
Slovník algebry
Exponenti
Lineární rovnice - úvod
Lineární rovnice - sklonové formy
Pořadí operací
Poměry
Poměry, zlomky a procenta
Řešení rovnic algebry sčítáním a odčítáním
Řešení rovnic algebry pomocí násobení a dělení