Základy rozdělení

Základy rozdělení

Co je to rozdělení?

Rozdělení rozděluje číslo na stejný počet částí.

Příklad:

20 děleno 4 =?

Pokud vezmete 20 věcí a dáte je do čtyř stejně velkých skupin, bude v každé skupině 5 věcí. Odpověď je 5.

20 děleno 4 = 5.

Značky pro divizi

Existuje celá řada znaků, které lidé mohou použít k označení rozdělení. Nejběžnější je ÷, ale používá se také zpětné lomítko /. Někdy lidé napíšou jedno číslo na druhé s čárkou mezi nimi. Tomu se také říká zlomek.

Příklad značek pro „a děleno b“:

a ÷ b
a / b
na
b

Dividenda, dělitel a kvocient

Každá část dělící rovnice má svůj název. Tři hlavní jména jsou dividenda, dělitel a kvocient.
  • Dividenda - Dividenda je číslo, které rozdělujete
  • Dělitel - Dělitel je číslo, kterým vyděláváte
  • Kvocient - kvocient je odpověď
Dividenda ÷ Dělitel = Kvocient

Příklad:

V problému 20 ÷ 4 = 5

Dividenda = 20
Dělitel = 4
Kvocient = 5

Speciální případy

Při dělení je třeba vzít v úvahu tři speciální případy.

1) Dělení 1: Při dělení něčeho na 1 je odpovědí původní číslo. Jinými slovy, pokud je dělitel 1, kvocient se rovná dividendě.

Příklady:

20 ÷ 1 = 20
14,7 ÷ 1 = 14,7

2) Dělení číslem 0: Číslo nelze vydělit číslem 0. Odpověď na tuto otázku není definována.

3) Dividenda se rovná děliteli: Pokud jsou dividenda a dělitel stejné číslo (a ne 0), pak je odpověď vždy 1.

Příklady:

20 ÷ 20 = 1
14,7 ÷ 14,7 = 1

Zbytek

Pokud odpovědí na problém s rozdělením není celé číslo, zbytky se nazývají zbytek.

Například, pokud byste se pokusili rozdělit 20 na 3, zjistili byste, že 3 se nerozdělí rovnoměrně na 20. Nejbližší čísla k 20, na které může 3 rozdělit, jsou 18 a 21. Vyberete nejbližší číslo, které 3 rozdělí na je menší než 20. To je 18.

18 děleno 3 = 6, ale stále existují nějaké zbytky. 20 -18 = 2. Zbývají 2.

Zbytek píšeme za „r“ v odpovědi.

20 ÷ 3 = 6 r 2

Příklady:

12 ÷ 5 = 2 r 2
23 ÷ 4 = 5 r 3
18 ÷ 7 = 2 r 4

Divize je opakem násobení

Jiný způsob, jak uvažovat o dělení, je opakem násobení. První příklad na této stránce:

20 ÷ 4 = 5

Můžete to udělat opačně a nahradit = znaménkem x a ÷ znaménkem rovná se:

5 x 4 = 20

Příklady:

12 ÷ 4 = 3
3 x 4 = 12

21 ÷ 3 = 7
7 x 3 = 21

Používání násobení je skvělý způsob, jak zkontrolovat práci dělení a získat lepší skóre ve svých matematických testech!

Pokročilé matematické předměty pro děti

Násobení
Úvod do násobení
Dlouhé násobení
Tipy a triky pro násobení

Divize
Úvod do divize
Dlouhá divize
Tipy a triky pro divizi

Zlomky
Úvod do zlomků
Ekvivalentní zlomky
Zjednodušení a snížení zlomků
Sčítání a odečítání zlomků
Násobení a dělení zlomků

Desetinná místa
Hodnota desetinných míst
Sčítání a odčítání desetinných míst
Násobení a dělení desetinných míst
Statistika
Průměr, medián, režim a rozsah
Obrázkové grafy

Algebra
Pořadí operací
Exponenti
Poměry
Poměry, zlomky a procenta

Geometrie
Mnohoúhelníky
Čtyřúhelníky
Trojúhelníky
Pythagorova věta
Kruh
Obvod
Plocha povrchu

Různé
Základní matematické zákony
Prvočísla
Římské číslice
Binární čísla